‘มทภ.1’ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จ.กาญจนบุรี

มทภ.1-เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่1 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการกองกำลังฯ เสนาธิการกองกำลังฯ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงฯ ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วย พบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และได้มอบของขวัญให้กับกำลังพลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลและขอบคุณในความทุ่มเท เสียสละ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนาย ที่ทำให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อยตลอดมา

จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ กองร้อยทหารพรานที่ 1405 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สำคัญ โดยรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และมอบโอวาทให้กับกำลังพล

ก่อนเดินทางไปยังชุดประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี(บ้านสาลาวะ-ไล่โว่) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบและได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่

รวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการปฐมพยาบาล และเป็นต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ หลังจากนั้นจึงขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป โดยคณะผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บรรยาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon