สหภาพนิสิตฯ ออกแถลงการณ์ ชี้คุกคามนศ.วลัยลักษณ์ลดทอนปชต. จี้ผู้บริหารรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนต่อกรณีการคุกคามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า

แถลงการณ์สหภาพ นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย

เรื่อง จุดยืนต่อกรณีการคุกคามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น แต่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มนักศึกษาได้ตอบโต้โดยการยืนยันดำเนินกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง อันเป็นวิถีทางสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แต่ต่อมาได้ปรากฏกรณีว่ามีการคุกคามนักศึกษาผู้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มแชทแอพพลิเคชั่นไลน์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปลดนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากฝ่าฝืนแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัย และการพยายามนำนักศึกษาเข้าซักถามประวัติส่วนตัวผ่านทางออนไลน์

การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเป็นการกระทำที่คุกคามและละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้แสดงออกทางการเมือง รวมทั้งลดทอนและทำลายหลักการประชาธิปไตย ซึ่งรับรองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

พวกเรา สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ขอยืนเคียงข้างนักศึกษา และขอให้ทางผู้บริหารออกมาชี้แจงถึงพฤติการณ์กรณีดังกล่าว รวมทั้งเคารพและแสดงความรับผิดชอบต่อการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง ความเป็นธรรมและความเป็นกลางของมหาวิทยาลัยต่อการเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายรัฐบาลเผด็จการจนตกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคุกคาม กลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

17 มกราคม 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon