บทนำ : ท้องถิ่นช่วยได้

รัฐบาลมีภาระหนักมากขึ้นเป็นลำดับ จากเดิมก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมเสร็จสิ้น มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกฯ มาแล้วสมัยที่ยึดอำนาจ แต่เมื่อมาเป็นนายกฯ อีกครั้งหลังการเลือกตั้ง การบังคับบัญชาคณะรัฐบาลเปลี่ยนไป ปัญหาเรื่องเอกภาพปรากฏขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจที่คิดว่าจะแก้ไขได้กลับกลายเป็นไม่สามารถทำอะไรได้มาก

เมื่อรัฐบาลขับเคลื่อนมาถึงปัจจุบัน นอกจากปัญหาเศรษฐกิจก็่ยังมีปัญหาการเมืองที่ได้เข้ามาซ้ำเติม
โดยเฉพาะการเสียบบัตรแทนในวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ที่ขยายผลทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ ปัญหาว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การเสียบบัตรแทนมีผลทำให้ร่างกฎหมายต้องตกไป ทุกอย่างจึงต้องรอ ซึ่งมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะรัฐบาลต้องการงบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขณะที่ทุกอย่างกำลังรอการแก้ไข ประเทศไทยในเมืองต่างๆ เกิดปรากฏการณ์ฝุ่นพิษ มีปัญหาจากการเผา และการใช้ยวดยาน รวมไปถึงปัญหาภัยแล้งที่มาเร็ว และทำนายว่าจะมีระยะเวลาแล้งยาวนาน ผนวกกับปัญหาไวรัสโคโรนาจากประเทศจีน ที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข และการท่องเที่ยว กลายเป็นปัญหาที่ซ้ำเติมปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เมื่อรัฐบาลอาสาประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลจึงต้องรับภาระอันหนักนี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดอยู่เหล่านี้ เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนไทยแทบทุกพื้นที่ การบริหารงานโดยรัฐบาลกลางอย่างเดียวย่อมเอาใจใส่ประชาชนได้ไม่ทั่วถึง ณ โอกาสนี้ รัฐบาลกลางควรมองเห็นความสำคัญของท้องถิ่นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีความใกล้ชิดประชาชน การให้คนท้องถิ่นดูแลคนท้องถิ่นจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้ ดังนั้นการเร่งการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว จะเป็นตัวช่วยของรัฐบาล เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำให้คนท้องถิ่นมีความหวัง ขณะที่ตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปใหม่ๆ ก็จะกระตือรือร้นในการดูแลประชาชน ผลที่เกิดขึ้นนอกจากรัฐบาลจะมีผู้ช่วยทำงานให้ประชาชนแล้ว ประชาชนแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายก็จะได้รับการตอบสนอง ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image