เปิดคำร้องฝ่ายรัฐบาล ยื่น “ชวน” ตีกลับญัตติซักฟอก รับไม่ได้ ด่า “บิ๊กตู่” กร่าง-เถื่อน

เปิดคำร้อง 9 ส.ส.ซีกรบ. ชง “ชวน” ตีกลับ ญัตติซักฟอกรบ. โวย ฝ่ายค้านอคติ ด่า “บิ๊กตู่” กร่างเถื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล นำโดยนายสุชาติ ชมกลิ่ม ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อม ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอีก 8 คน ได้ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตีเลขรับ เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ให้พิจารณาขอให้ฝ่ายค้านในฐานะผู้เสนอ แก้ไขถ้อยคำในการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 รัฐธรรมนูญ ​พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีข้อบกพร่องที่ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ และไม่เหมาะสม ใน 2 กรณี ดังนี้

กรณีแรก ในการเสนอญัตติปรากฏข้อความว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบ ละเมิดหลักนิติธรรม และสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง”

จากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการใช้ข้อความเท็จอันจะก่อให้เกิดความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง และส่งผลให้เกิดความสับสนต่อประชาชน โดยเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกฯก็มิได้กระทำการอันใดอันจะส่งผลเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ยังมีผลบังคับใช้ เป็นการนำข้อมูลที่ไม่เป็นจริงสู่สาธารณะด้วยความอคติ นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกฯ อันเป็นการได้มาซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศตามกระบวนการในทางกฏหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ

กรณีที่สอง ในการเสนอญัตติดังกล่าวปรากฎข้อความว่า “พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำประเทศที่กร่างเถื่อน มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่าง ชอบก่นด่าเมื่อถูกซักถาม” ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นว่า ญัตติที่เสนอดังกล่าวมีข้อบกพร่องในเรื่องการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพมีลักษณะเป็นการเสียดสี อันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงกราบเรียนประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอญัตติแก้ไขข้อบกพร่องในญัตติดังกล่าวก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เฉลิมชัย เชื่อ ประชาธิปัตย์ จะทำตัวเหมาะสมเป็นพรรคร่วม เผยที่มา ‘เทพไท’ พูดน้อยลง (คลิป)
บทความถัดไปสธ.นำร่องทำความสะอาดสถานที่ ชวนประชาชนร่วม “บิ๊ก คลีนนิ่ง วีค จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”