“ราชกิจจาฯ”เผยแพร่ประกาศจัดตั้งมูลนิธิ “สิงห์ มุสิกพงศ์ “

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กทม.เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ สิงห์ มุสิกพงศ์ เพื่อการดนตรี”ด้วย นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ สิงห์ มุสิกพงศ์ เพื่อการดนตรี ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้ คือ 1.มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิสิงห์ มุสิกพงศ์ เพื่อการดนตรี”โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางดนตรี เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ในการเล่นเครื่องดนตรี เพื่อสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเล่นเครื่องดนตรี

นอกจากนี้ ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านดนตรีและอื่น ๆ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ซึ่ฝสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ 136/121 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ทั้งนี้ ทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน 200,000บาท

โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน คือ นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ประธานกรรมการ นางศรีวิไล มุสิกพงศ์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก นายวีรพัทน์ มุสิกพงศ์ กรรมการ นายวีรวิชย์ มุสิกพงศ์ กรรมการและเลขานุการ อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมูลนิธิกทม. ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.59 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทะเบียนมูลนิธิกทม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon