1 ชม. ส.ว.ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน “วิษณุ” ตัวแทนนายกฯ ขอบคุณ

1 ชม. ส.ว.ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน “วิษณุ” ขอบคุณ พร้อมรับข้อสังเกตุทั้ง 2 สภา ปรับใช้ทำงบ’64 อีก 3 เดือนข้างหน้า

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อหลังจากสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาลงมติในวาระสอง และวาระสามใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563ได้จัดทำโดยอยู่บนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ รวมถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการทอง และวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา ที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จนทันกำหนดเวลาที่คิดเอาไว้ เพื่อที่จะได้นำงบประมาณปี 2563 มาใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ต่อไป

จากนั้น นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ใหม่นั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 จากที่มีกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อีกทั้งสิ่งที่ประธานสภาฯ ส่งมานั้น มีสาระคงเดิมทุกประการ ดังนั้น วุฒิสภาจึงต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป แต่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกือบ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 คะแนน

ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณว่า ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ซึ่งท่านตั้งใจจะมาร่วมการประชุมด้วย แต่เนื่องจากติดภารกิจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอให้คำยืนยันว่า จะนำเอาสิ่งที่เป็นข้อสังเกตุทั้งหมดไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตุของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนไปไปกลั่นกรองและนำไปปฏิบัติ และปรับเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 มายังรัฐสภาในอีก 3 เดือนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคังอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมย์ของยุทธ์ศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ ความมุ่งมั่นของสมาชิกทั้ง 2 สภาและนโยบายของรัฐบาลเองสืบไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วัน และนายกฯเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้า จึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทุกอย่างสามารถขยับเขยื่อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้ระดมกำลังค้นหาหนุ่มกระบี่ หายตัวปริศนาหลังถูกเมียบอกเลิก รับวันวาเลนไทน์
บทความถัดไปเลขาป.ป.ช. โต้ วีระ ไม่เคยปกปิดข้อมูล คดีอุทยานราชภักดิ์-พล.อ.ปรีชาตั้งลูกเป็นทหาร