สภามธ. ตั้ง ‘อุดม รัฐอมฤต’ เป็น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่การแต่งตั้งคณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ชุดใหม่ โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ทั้งนี้ ศ.ดร.อุดม สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Diplôme d’Etudes Approfondies – Sciences Criminelles) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายอาญา (Doctorat en Droit Pénal) มหาวิทยาลัย Nancy II ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบันนอกเหนือจากตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.ดร.อุดม ยังเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากนี้ สังคมรู้จัก ศ.ดร.อุดม ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ที่คอยออกมาชี้แจงข้อครหาหลายเรื่องที่มีต่อกรธ. เมื่อปลายปี 2554 เป็น 1 ใน 23 คณาจารย์นิติศาสตร์ ที่ออกแถลงการณ์เห็นต่าง “นิติราษฎร์” อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! คาร์บอมบ์โจมตีด่านตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก ตร.เจ็บ 3 นาย
บทความถัดไปแฟนไอซ์แลนด์นับหมื่นแห่ต้อนรับแข้งประวัติศาสตร์ (มีคลิป)