รัฐบาลแจง ปัญหาขาดแคลนน้ำ เกิดจากความผิดพลาดในอดีต-นักการเมืองทำเละ

‘ไก่อู’รัฐบาลแจงปัญหาขาดน้ำ เกิดจากความไร้ระบบตั้งแต่อดีต สร้างแหล่งน้ำไม่ถูกจุด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแบบไร้ทิศทางเพื่อหวังคะแนนเสียง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อมูลของกรมชลประทานปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนทั่วประเทศปี 2558/2559 เหลือเพียง 4,247 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายน้ำออกจำนวนมากตั้งแต่ปี 2554/2555 เพื่อป้องกันน้ำท่วม และจ่ายน้ำเข้าพื้นที่นาตามโครงการรับจำนำข้าว รวมทั้งเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการน้ำที่แท้จริง โดยมีการจัดสรรงบประมาณสร้างแหล่งน้ำเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานคะแนนเสียงของนักการเมือง ขาดการวางแผนแยกแยะอย่างเป็นระบบว่าบริเวณใดเป็นพื้นที่การเกษตรที่มักขาดแคลนน้ำ หรือบริเวณใดเป็นแหล่งชุมชนที่ประชาชนต้องการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่งผลให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ซ้ำๆ ขาดความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการน้ำ และยังไม่เคยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเกษตรกรว่าพื้นที่ใดควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะกับสภาพภูมิประเทศ หรือมีน้ำเพียงพอหรือไม่ แต่กลับปล่อยให้เกษตรกรคิดเองทำเอง ทำเพื่อขาย ส่งเสริมให้ปลูกพืชราคาดีจำนวนมากเกินไปจนล้นตลาดและราคาตกมาจนถึงปัจจับัน เช่น ข้าว ยางพารา ถือเป็นการนำเกษตรกรมาเป็นตัวประกัน ให้รอคอยการช่วยเหลือ สร้างบุญคุณ และคะแนนนิยม

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า รัฐบาลนี้พยายามแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสร้างความยั่งยืนด้วยแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระยะยาว 12 ปี ภายใต้หลักประชารัฐเปลี่ยนมุมมองจากการพิจารณาเฉพาะภาพกว้างในระดับลุ่มน้ำ เป็นการเจาะพื้นที่แคบลงในระดับอำเภอและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ โดยไม่ได้สนใจคะแนนเสียง แต่การดำเนินงานจำเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก รัฐบาลนี้จึงวางรากฐานเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวและส่งให้รัฐบาลต่อไป จึงขอให้ทุกฝ่ายทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่ออนาคตของประเทศ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และกลับเข้าสู่วังวนเดิมๆ คือ การทำเพื่อหวังผลทางการเมืองต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อบอุ่นมาก… ภาพ’พ่อปอ’และ’มะลิน้อย’ วัยแบเบาะนอนหลับเคียงข้างกัน
บทความถัดไปบังคับคดีหารือ 3 หน่วย จ่ายเงินเดือนพนง.กว่า 6 ล้าน หลังบ.ไทยมาร์ท ล้มละลาย พรุ่งนี้