อ่านข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน คนสูงอายุ-เด็กเล็ก-คนมีโรค ให้อยู่ในเคหสถาน

ข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน คนอายุเกิน 70 ปี – เด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี -คนมีโรค ให้อยู่ในเคหสถาน ยังไม่ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ไม่เคอร์ฟิว แต่ต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรองตามที่ราชการกำหนด โรงงานเปิดตามปกติ ประเพณีต่างๆจัดได้ โดยมีมาตรการเข้มงวด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม กรณี นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 ล่าสุดได้มีการออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดสำคัญ เช่นการให้อำนาจผู้ว่าฯประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงติดโรค การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามการกักตุนสินค้า การห้ามชุมนุม และการเสนอข่าว รวมถึงคำแนะนำอื่นๆ มีรายละเอียดสำคัญอาทิ

การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามที่ผู้ว่าฯ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคออกประกาศไว้

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้อำนาจผู้ว่าฯในการพิจารณาสั่งปิด แต่เบื้องต้น ต้องปิด ผับ สนามมวย สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความจำเป็น

ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้รับผิดชอบปิดทุกช่องทาง ยกเว้นนายกฯ หรือผู้รับผิดชอบอนุญาต หรือเป็นการขนส่งสินค้า บุคคลคณะทูต ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำงาน ผู้มีสัญญชาติไทย โดยต้องมีใบรับรองแพทย์

Advertisement

ห้ามกักตุนสินค้า

ห้ามชุมนุม

ห้ามเสนอข่าวไม่เป็นจริง หรือทำให้คนกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่เตือนแก้ไข ระงับ ลบข่าวได้  แต่ถ้ากระทบรุนแรง ให้ดำเนินคดีด้วยพรบ.คอมพ์

มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ ให้ รพ.จัดหาเวชภัณฑ์ เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือปชช. ช่วยตรวจสอบคนกักกันตัวได้

มาตรการพึงปฎิบัติ ให้ผู้สูงอายุ มากกว่า 70 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้มีโรคประจำตัว อยู่ในบ้าน ยกเว้นต้องมาพบแพทย์ รักษาพยาบาล

เข้มงวดในการออกวีซ่า ลงตราประทับ

การดูแลความเรียบร้อย กทม. ให้ตำรวจจัดจุดตรวจ เวรยาม ตามเส้นทางคมนาคม ต่างจังหวัด ให้มีด่านจุดตรวจ สกัดผู้ป่วย และดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่ สามารถขอให้ทหาร ช่วยได้

สถานที่สำคัญยังคงเปิดบริการ รพ. คลีนิก ร้านยา ร้านอาหาร โรงงาน ธุรกิจการเงิน ธนาคาร เอทีเอ็ม ตลาดนัดที่จำหน่ายอาหาร ปั๊มน้ำมัน

การเดินทางต่างจังหวัด ไม่ห้าม แต่ให้ชะลอ ถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นต้องถูกคัดกรองตามมาตรการของราชการ

ประเพณีนิยม งานศพ งานแต่ง ไหว้บรรพบุรุษ ยังจัดได้ แต่ต้องป้องกันโรคให้เหมาะสม

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image