‘ศักดิ์สยาม’ สั่งผ่อนผันต่อใบขับขี่-ทะเบียนรถ หวั่นประชาชนเสี่ยงโควิด ย้ำหมดอายุยังถือว่าใช้ได้

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งขยายเวลาต่อใบขับขี่-ทะเบียนรถ หวั่นประชาชนเสี่ยงติดโควิด ยันหมดอายุยังถือว่าใช้ได้

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ศุนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงถึงการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านคมนาคม สำหรับมาตรการภาคการขนส่งผู้โดยสาร ในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงคมนาคมสู้ภัยโควิด-19 โดย นายศักดิ์สยามระบุว่าเพื่อเป็นการผ่อนคลายภาระให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางมาต่อใบอนุญาต งานในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เช่น ใบอนุญาตขับขี่ และภาษีทะเบียนรถยนต์ ในช่วงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหมด ผ่อนผันการขยายเวลาหรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบอนุญาติ ประกาศนียบัตร สัญญา จากวันที่หมดอายุ หรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่ได้รับการขยายเวลา หรืออายุใบสำคัญรับรองและใบอนุญาตรักษาเรือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการใช้ตลอดเวลา อีกทั้งจะมีการขยายเวลาการต่อใบอนุญาตทั้งหมดออกไปก่อน ทั้งใบขับขี่ ใบอนุญาตจดทะเบียนยานพาหนะทุกชนิดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด จะยุติลง เพื่อชะลอไม่ให้ประชาชนเดินทางออกจากบ้านในภาวะที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นใบอนุญาตจดทะเบียนที่ประชาชนถืออยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะหมดอายุ ก็ถือว่ายังใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กรณีที่มีการเสนอให้ตัดลดงบประมาณ ปี 2563 เพื่อนำไปแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนเมกาโปรเจ็ค ต้องรอความชัดเจนว่างบประมาณศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ไวรัสโควิด-19(ศบค.) จะใช้ดำเนินการในเรื่องการป้องกันและรักษาเป็นเท่าใด ถ้ามีความจำเป็นที่กระทรวงคมนาคมจะต้องถูกปรับลดงบประมาณก็ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ กระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะดำเนินการ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นโยบายวาสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุด

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่ารายละเอียดการดำเนินมาตรการภาคขนส่งในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง 4 ด้าน คือ 1.การขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีจุดคัดกรองเข้มข้นสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 2.การขนส่งทางบก ทั้งรถเมล์ ขสมก. บขส. ซึ่งมีมาตรการ Social Distancing 1-2 เมตร ทั้งในสถานีและรถโดยสาร 3.การเดินทางระบบราง รถไฟฟ้าทั้งหมด และ 4.การเดินทางขนส่งทางน้ำ ขณะนี้ขอย้ำว่ามาตรการที่ใช้ทั้งหมดอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกบ้าง แต่กระทรวงคมนาคมยืนยันเป้าหมายที่จะทำให้ระบบการคมนาคมเดินทางไม่เป็นช่องทางการกระจายระบาดของโรคไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image