‘วิษณุ’ขู่ ออกกฎเข้ม ถ้ายังดื้อไม่ทำตามเคอร์ฟิว อนุโลมส่งอาหารได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรอง

‘วิษณุ’ ขู่ ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 3-4-5 ถ้าประชาชนยังไม่ทำตามเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยาฟื้นฟูแก้ไขให้คนที่ได้รับผลกระทบกลับมาฟื้นคืนดีมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายต่อไปได้ถือเป็นมาตรการด้านเศรษฐกิจ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ก็ไม่ได้ให้อำนาจรัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อดำเนินการ

สำหรับมาตรการ ดูแลรักษาหรือมาตรการทางการแพทย์นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ และกฎหมายอื่นของแพทย์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ได้ให้รัฐบาล ไปใช้อำนาจใดๆ ในส่วนมาตรการนี้

ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น สามารถใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ เนื่องจาก กฎหมายที่มีอยู่แล้วเช่น พ.ร.บ. โรคติดต่อนั้นไม่เพียงพอแก่การรับมือโรคระบาดโควิด-19 ได้ เช่น การประกาศเคอร์ฟิว และเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออกข้อกำหนดหรือกติกาหลักเกณฑ์ เพื่อให้บุคคลต้องปฏิบัติหรือถ้าปฏิบัติแล้วหนึ่งฉบับ ส่วนฉบับที่สองได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันนี้ เป็นต้นไป และไม่ช้าเราอาจจะได้เห็นข้อกำหนดฉบับที่สามหรือสี่หรือห้า ตามมา

ข้อกำหนดฉบับที่สองพูดเรื่องสำคัญอยู่เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องเคอร์ฟิว ซึ่งหมายถึงการห้ามออกจากบ้าน ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันขอชี้แจง ว่า จนถึงนาทีนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปิดประเทศ เพราะการปิดประเทศหมายถึงต้องปิดสนามบินไม่ให้มีการบินขึ้นลงแต่ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปิดประเทศในความหมายนั้น แต่ได้เข้มงวดและเคร่งครัด กรณีคนไทยอยู่นอกประเทศยังสามารถกลับเข้าสู่ประเทศไทยได้เพราะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย และอนุญาตให้กลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้นสนามบินจะปิดไม่ได้ เช่น คนไทยจากสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยุโรป ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนช่วงสั้นๆ ที่จำเป็นต้องกลับมาหลายร้อยคน แต่ก็ต้องเจอมาตรการกับการคุมตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้มาเรียนว่า การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะส่งสินค้าไทยออกนอกประเทศหรือการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านทางเครื่องบินนั้นยังทำได้อยู่ตามปกติ เพราะประเทศไทยเปรียบเหมือนครัวโลกยังต้องส่งอาหารเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ และขณะเดียวกันเรายังต้องสั่งสินค้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกล อื่นๆ ก็ยังทำได้ตามปกติ

แต่สำหรับพวกที่จะเดินทางมายากลำบากหน่อยคือ ชาวต่างประเทศ เพราะประเทศไทยจะเข้มงวดมาก แต่ไม่ถึงกับห้าม ซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเข้มงวดมากขึ้นเป็นสองเท่า โดยการขอร้องว่าให้ชะลอการเข้ามาในประเทศอย่างน้อยถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ ที่ต้องชะลอเนื่องจากช่วงนี้มีวันหยุดยาว และยังเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปกติของไทย ซึ่งประเทศไทยหยุดแล้วแต่อาจจะมีชาวต่างประเทศที่ไม่รู้พลัดหลงเข้ามา เพราะอาจจะคิดว่าถนนข้าวสาร ถนนสีลมมีกิจกรรมอยู่ หรืออาจจะมีธุรกิจใดก็ตาม หรือหนีร้อนมาเพิ่งเย็นตามที่เรามีข้อมูล จึงต้องขอร้องเรื่องการชะลอเข้ามา ขณะเดียวกันจะเข้มงวด เรื่องการตรวจหนังสือตรวจใบอนุญาต ดังนั้น การที่สายการบินหลายสายหยุดเดินทางก็อาจทำให้เกิดความยากลำบากอยู่แล้ว

กรณีที่ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทุกคนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้น รวม 6 ชั่วโมง แต่ถ้ามาตรการนี้ยังมีผู้ฝ่าฝืน ยังไม่ได้ผลหรือพิสูจน์ว่าดีและเป็นการป้องกันว่าดีก็จะประเมินเหตุการณ์วันต่อวัน อาจจะขยับขึ้นเป็น 8 ชั่วโมงหรือ 10 ชั่วโมงต่อไปก็ได้ สำหรับการควบคุมในเคหสถาน นั่น หมายความว่าในช่วงเวลา 6 ชั่วโมงดังกล่าวไม่ควรมีใครทั่วประเทศออกมาอยู่ตามถนน หรือออกนอกเคหสถานไม่ได้ทั้งสิ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคอยตรวจตรา และหากพบว่าฝ่าฝืนก็จะไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อคุ้มครองและมีความผิดตามพระราชกำหนดมาตรา 18 ซึ่งกำหนดโทษไว้รุนแรงมากจำคุก 2 ปี ปรับถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดฉบับนี้ก็มีข้อยกเว้น 2 ประเภท คือ หนึ่งผู้ที่มีภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ หมายถึง คนไข้ คนเจ็บ คนป่วย หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์คลินิก โรงพยาบาล สอง กลุ่มผู้ที่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่จะต้องทำการขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภค เช่น อาหาร พวกที่ต้องขับรถขนของไปเติมซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเขาทำงานกลางคืนเพื่อให้เปิดขายได้ในตอนเช้า พวกที่ต้องขนส่งอาหารสด อาหารแห้ง ดอกไม้ ปากคลองตลาด ซึ่งเขาขนกันตอนตีสามตีสี่ทั้งนั้นก็ต้องยอม หรือขนส่งที่ต้องเกี่ยวกับนำเข้าหรือส่งออก เช่น นำสินค้าขึ้นรถบรรทุกไปจอดอยู่หน้าด่านเตรียมนำเข้าหรือส่งออก รถ สินค้าคาร์โก้ที่จะต้องส่งของรับของจากเครื่องบิน เหล่านี้ทำได้เพราะเป็นข้อยกเว้นทั่วไป

นอกจากนั้นยกเว้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร หมายถึงพวกที่ขับรถนำเอาเงินไปเติมในตู้เอทีเอ็ม หรือการขนส่งหนังสือพิมพ์ที่จะต้องส่งไปยังภาคเหนือใต้อีสานที่จะต้องขึ้นรถขนส่งกันไปภายในเวลากลางคืน ก็อนุญาตให้ทำได้ หรือแม้แต่การขนส่งคนไปยังที่ที่จะต้องควบคุมตัว กักกัน รวมถึงคนที่จะต้องทำงานเป็นกะ เป็นผลัด เป็นเวร ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือราชการ ก็สามารถออกมาปฏิบัติหน้าทีได้ ทั้งนี้ในข้อกำหนดระบุว่าทุกคนจะต้องมีเอกสารหากเจ้าหน้าที่ขอตรวจขอดูก็ต้องให้ดูได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นรถที่มารับคนโดยสาร รับสินค้า ขนส่ง หนังสือพิมพ์ ก็ขอหนังสือรับรองจากบริษัทนั้นๆ ซึ่งบรรณาธิการสามารถออกหนังสือนั้นให้ได้ และขอให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้หลายใบหน่อย เผื่อเจ้าหน้าที่จะขอยึดไว้ตรวจสอบภายหลัง จะได้ให้ฉบับถ่ายเอกสารไปกับเจ้าหน้าที่ได้ หรือถ่ายเก็บไว้ในมือถือเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพราะถ้าเป็นเท็จ จะได้ย้อนกลับมาเล่นงานได้ ฉะนั้นขอให้มีเอกสารเหล่านี้ หรือคนป่วยเจ็บไข้กลางดึก ผู้ที่จะนำคนไข้ไปโรงพยาบาลก็ขอให้พกบัตรประชาชนไปเป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้น เฉพาะกิจเฉพาะราย คืออาชีพที่ต้องปฏิบัติงานกลางดึกหรือระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสี่ ก็ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินกำหนด (หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ตั้งด่านอยู่กลางทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งศบค. รวบรวมมาได้ อาทิ คนที่ประกอบอาชีพกรีดยาง อาชีพประมง พนักงานบริษัทที่จะต้องออกไปซ่อมสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียม กว่า 10 บริษัท ซึ่ง สามารถแจ้งได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังรวบรวมเพิ่มเติมว่ามีอาชีพใดบ้างแล้วจะได้ออกประกาศเพื่อให้นายกฯลงนาม ให้อาชีพเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นทั่วไป ซึ่งอาจจะช้าหน่อย ดังนั้นระหว่างนี้ขอให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้ อย่างไรก็ตามมีการท้วงถามถึงคนเก็บขยะ ความจริงคนเก็บขยะนั้นถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว

ขอย้ำว่าขณะนี้เคอร์ฟิว 6 ชั่วโมงแต่ถ้าประเมินแล้วจะต้องเป็น 8 หรือ 10 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นก็จะได้ทยอยประกาศโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

นอกจากนี้ข้อกำหนดอีกข้อหนึ่ง คือถ้าจังหวัดใดผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคำสั่งใดที่เข้มงวดกว่า ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้น ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลออกเคอร์ฟิวมาสี่ทุ่มถึงตีสี่ แต่บางจังหวัดเช่น สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ภูเก็ต หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าฯกทม. ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 5 ก็ต้องยึด 4 ทุ่มถึงตี 5 หรือบางจังหวัดผู้ว่าฯ ประกาศตั้งแต่ 3 ทุ่ม หรือ 1 ทุ่มก็ถือ ว่าเข้มงวดกว่าก็ให้เป็นไปตามนั้นเฉพาะจังหวัดนั้น แล้ววันหนึ่งจะพยายามปรับของทุกจังหวัดให้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดความงุนงงแก่ประชาชน

ส่วนกรณีที่ระบุว่าถ้ามีประชาชนต้องออกนอกประเทศแล้วปรากฏว่าออกไม่ได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดที่มีคนเหล่านี้รอคอยกันอยู่ก็ให้จัดที่เอกเทศและเชิญกักกันไว้ 14 วัน นั้น ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนหนึ่งเท่านั้น เช่น คนที่จะเดินทางไปเมียนมา คือแรงงานเมียนมาที่เดินทางไปแล้วทางเมียนมาปิดประเทศ หรือคนอีกจำนวนหนึ่งที่จะไปกัมพูชา มาเลเซีย ซึ่งถูกปิดด่าน ดังนั้นข้อกำหนดจึงให้จังหวัดชายแดนเหล่านั้นจัดที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งจะเอาไว้ควบคุมบุคคลเหล่านี้ เพื่อกักกันตัว 14 วัน เพื่อกันไว้ตรวจโรค หรือรอจนกว่าประเทศนั้นจะเปิดพรมแดน

ผู้สื่อข่าวถามว่า อาชีพสื่อมวลชนสามารถออกไปทำข่าวในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้เด็ดขาด เว้นแต่จะขออนุญาตเฉพาะราย

เมื่อถามว่า รัฐบาลมองว่าการห้ามคนออกจากบ้านหรือประกาศปิดร้านค้า ในช่วงเคอร์ฟิวนั้นจะนำมาทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ไวรัสโควิดไม่ได้หยุดพักกลางคืน แต่มันไป 24 ชั่วโมง แต่รัฐบาลพิจารณาจากความจำเป็นของประชาชน ซึ่งช่วงกลางวันนั้นไม่สามารถไปปิดได้ หรือถึงปิดก็ไม่ฟัง และจนกว่าจะรู้สึกสำนึก ตระหนัก รับผิดชอบ และสมัครใจได้มากกว่านี้ ก่อนน่าจะมาถึงเคอร์ฟิวจะสังเกตได้ว่า ได้ทดลองใช้มาตรการเคอร์ฟิวไปแล้ว 5 จังหวัด ในสามจังหวัดภาคใต้ ภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร และคิดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณได้ในระดับหนึ่งจึงประกาศทั่วราชอาณาจักร จึงเริ่มต้นที่ 6 ชั่วโมงก่อน

และหวังว่าจะลดจำนวนคนที่ออกมาเตร็ดเตร่เร่ร่อนเดินทางอยู่ได้ แล้วรัฐบาลจะใช้เวลา 6 ชั่วโมงนี้ทำความสะอาดบ้านเมืองด้วย และตัดโอกาสปิดช่องน้อยให้ประชาชนกลับเข้าไปอยู่บ้าน และเมื่อเกิดความคุ้นชินกันแล้วก็อาจจะขยายเป็น 8 ชั่วโมงหรือ 10 ชั่วโมงต่อไปตามความจำเป็น ซึ่งเชื่อว่าจะได้ผลลดเปอร์เซ็นต์การแพร่ระบาดลงได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า รถส่งอาหาร บางบริษัทที่วิ่งส่งหลังสี่ทุ่มวิ่งได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ได้ ถือเป็นข้อยกเว้นเป็นการทั่วไป เรื่องการขนส่งอาหาร สินค้า ยา เครื่องอุปโภคบริโภค แกร็บ ไลน์แมน อื่นๆ แต่ขอให้มีเอกสารติดตัวไว้เท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประกันมีกี่ประเภท เราควรทำประกันพื้นฐานอะไรบ้าง
บทความถัดไปห่วงโควิด-19 ลาม “ประปาหมู่บ้าน” กรมอนามัยแนะท้องถิ่นเข้ม “คุณภาพน้ำ”