นายกฯติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เร่งรัด แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63

(แฟ้มภาพ)

นายกฯติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เร่งรัดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63ให้เป็นไปตามแผน

แก้ภัยแล้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติ ไปจนไปถึงน้ำน้อยระดับวิกฤติ โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว โดยจากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ได้มีการให้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63ให้เป็นไปตามแผน ประเมินสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำในกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงวันที่ 30 มิ.ย.63รวมตลอดถึงให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำปี 2562 ให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้ โดย กอนช ได้มอบ GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนกำจัดวัชพืช

นาวนฤมล กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 84,000ลิตรใน จ.น่าน จ.นครพนม จ.ชัยภูมิ จ.ลพบุรี และ จ.ภูเก็ต ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว 1,148 บ่อ สูบน้ำ 71.93 ล้าน ลบ.ม. ซ่อมแซมประปาบาดาล 241 แห่ง และแจกจ่ายน้ำสะอาด 15.42 ล้านลิตร นอกจากนี้ กรมชลประทานได้สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรใน จ.ลำปาง จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์และจ.นครศรีธรรมราช

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon