คนตามข่าว : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ปธ.สอบชุดตรวจโควิด แรพพิด เทสต์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อนุทิน ชาญวีรกูล

ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 404/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชุดตรวจโควิด-19 อย่างง่าย (Rapid Test) ของบริษัทแห่งหนึ่งจากจีน ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้เอกชนนำเข้ามาขายในประเทศไทย ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถบ่งบอกผลการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งการอนุมัติการนำเข้าขาดความโปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการรวม 6 คน

จบแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, MPHM. AIHD มหิดล (GPA 4.00), อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

Advertisement

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 57

ผ่านการดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (สอบได้ที่ 1 ในการสอบคัดเลือก นพ.สสจ.) ปี 2549

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2550-2555 (5 ปี) ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ มิถุนายน 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Advertisement

ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวาระปี พ.ศ.2559 และ 2560

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 21 สิงหาคม 2561 ครม.มีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุด เจ้ากระทรวงสาธารณสุขเซ็นลงนามแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test โชว์โปร่งใส มิให้เกิดข้อครหา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image