“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

พระบรมราชโองการ (ภาพลิขสิทธิ์มติชน)
“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง” โดยมีรายละเอียดคือ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

พลเอกภูมิใจ ชัยพันธุ์ ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพลเอก)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563

ประกาศณวันที่8เมษายนพุทธศักราช 2563 เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.ราชบุรี นำปศุสัตว์-นายกอบต. พ่นยาฆ่าเชื้อป้องโควิด ทั่วอำเภอบ้านโป่ง
บทความถัดไปคนเกิดวันไหนใกล้จะได้แต่งงาน เช็กที่ ดวงทูเดย์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 เม.ย. 2563