09.00 INDEX คำถาม บทบาท ของรัฐสภา คำถาม อำนาจ ‘นิติบัญญัติ’

09.00 INDEX คำถาม บทบาท ของรัฐสภา คำถาม อำนาจ ‘นิติบัญญัติ’

การตั้งคำถามต่อบทบาทของรัฐสภา ไม่ว่าจะโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ไม่ว่าจะโดย นายวิโรจน์ ลักขณาอภิศร เริ่มมีบทบาทและ ความหมายในเชิงการเมือง

เป็นความหมายบนพื้นฐานที่ “นิติบัญญัติ” เป็นอำนาจอันเคียงมากับ “บริหาร” และ “ตุลาการ”

เป็นความหมายบนพื้นฐานแห่งภาระธุระโดยตรงของรัฐสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุม “อำนาจบริหาร” ในฐานะของ “ผู้แทนปวงชน”

เพราะเมื่อรัฐสภาได้ปัดปฏิเสธบทบาทและความหมายโดยตรงของตน กระแสรุกและเร่งเร้าในทางสังคมจึงทะยานรวดเร็วบานปลายและขยายไปถึงประเด็นอื่น

นั่นก็คือ เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ควรที่จะรับเงินเดือน

พลันสังคมตั้งคำถามในเรื่องการทำงาน พลันที่สังคมเริ่มมีข้อเรียก ร้องในเรื่องภาวะสมดุลระหว่างการทำงานกับค่าตอบแทน การขุดคุ้ยก็เริ่มเข้าสู่รายละเอียดด้านลึก

เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง “ตัวแทนปวงชน” ว่าทำหน้าที่รัก ษาผลประโยชน์ “ปวงชน” อย่างแท้จริงเพียงใด

เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง”เลือกตั้ง”กับ”ลากตั้ง”

เพราะในความเป็นจริง 250 ส.ว.ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยคสช.ก็ทำหน้าที่ใหญ่เพียงสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

แม้ประชาชนจะประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของไวรัสก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไร นอกจากห้อยโหนและปกป้อง พล. อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น

จุดต่างระหว่าง “เลือกตั้ง” กับ “ลากตั้ง” จึงเด่นชัด

กระนั้น จุดบอดอย่างสำคัญของรัฐสภาอันเป็นตัวแทนแห่งอำนาจ นิติบัญญัติที่หากยังละเลย เพิกเฉย ก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหา คือจุดที่ขาดความกระตือรือร้นอย่างเพียงพอของรัฐสภา

การปล่อยให้ “พระราชกำหนด” สำคัญออกมาโดยไม่มีการตรวจสอบ โดยไม่กระตือรือร้น

ไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาน การณ์ฉุนเฉิน ไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดการกู้เงินจำนวนมากมายมหาศาล

คำถามจึงอยู่ที่สำนึกในความรับผิดชอบ สำนึกในภาระหน้าที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แข้งพรีเมียร์ตั้งกองทุนช่วยเหลือแพทย์เมืองผู้ดีฝ่าวิกฤตโควิด
บทความถัดไปบุกจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมจัดปาร์ตี้ยา เย้ย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน