มท.สั่งทุกจังหวัด จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังถึงห้องพักโรงแรม ป้องกันคนจับกลุ่มสังสรรค์

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด ป้องกันการจับกลุ่มสังสรรค์ ช่วงสงกรานต์ จัดชุดลาดตระเวร เฝ้าระวังถึงห้องพักโรงแรม

วันนี้ (10 เม.ย.) ศูนย์โควิดฯ กระทรวงมหาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้โทรเลขด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการกวดขันเฝ้าระวังการร่วมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบันยังคงปรากฎพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ควิต – 19)  จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ที่ สธ 0411.7/ว250 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกันพิธีการทางพระพุทรศาสนา และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยเคร่งครัด

2.ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทุกระดับผ่าช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อ 1

3.เพิ่มมาตรการการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยจัดสายตรวจร่วมหรือชุดลาดตระเวนในสถานที่ที่ประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์ อาทิ พื้นที่สาธารณะ ชายหาด ห้องพักของโรงแรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

4.เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อากาศร้อน 40 องศา ทำปู่ชาวชัยนาท หน้ามืด วูบหมดสติ ก่อนเสียชีวิต
บทความถัดไป‘ดีป้า’ หนุน 20 รพ.ขนาดเล็ก ใช้ดิจิทัลสู้วิกฤตโควิด-19