คลังจ่อเปิดให้อุทธรณ์ คนอดได้เยียวยา 5,000 ตอนนี้ขอตรวจคนลงทะเบียนรอบแรกก่อน

คลังพร้อมเปิดอุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มอดได้ เยียวยา 5,000 บาท เผยขอตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 27 ล้านคน ให้ครบ รอบแรก 7 วันทำการก่อน

วันที่ 12 เม.ย. จากกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน และได้รับการแจ้งผ่านระบบว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะประกอบอาชีพเป็น เกษตร และ เป็นเจ้าของกิจการนั้น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ที่ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิไม่ต้องตกใจ หากมั่นใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง กระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือแน่นอน แต่จะต้องขอตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 27 ล้านคน ให้ครบในรอบแรกก่อน ประมาณ 7 วันทำการ หลังจากนั้นระบบจะมีการเปิดให้ ‘อุทธรณ์’ ในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่ เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ

สำหรับกรณีอาชีพเกษตรกร ขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า
1.เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการเกษตร

2.การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน

3.ในการการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง

4.มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ว่าประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์

5.ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น

6.มาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆ นี้

“ในกรณีที่ระบบแจ้งไม่ได้รับสิทธิ สมมติว่าครอบครัวนั้นขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้ว ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลทุกปี และระบุสมาชิกในครอบครัวเป็นเกษตรกร แต่มีสมาชิกบางคนมาขึ้นทะเบียน ก็จะถูกตัดสิทธิรับ 5,000 บาท เบื้องต้นในรอแจ้งข้อมูลในชั้นอุทธรณ์ ขณะเดียวกัน ก็ต้องไปตรวจสอบตัวเองด้วยว่าแจ้งได้ลงทะเบียนอะไรไว้บ้าง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon