ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง”พล.อ.ปริพัฒน์” บัญชาการเหตุการณ์ สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ภาพลิขสิทธิ์มติชน

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งพล.อ.ปริพัฒน์ บัญชาการเหตุการณ์ สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย(เฉพาะ)ที่275/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 10/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 ให้กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองนั้น

จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วิษณุ เผย ประชุมครม.พรุ่งนี้ รับทราบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ
บทความถัดไปรองผบ.ตร.เรียกประชุมคดีชิงเงินธ.ก.ส. เช็กอดีตพนง.แบงก์ทั้งหมด (ชมคลิป)