กอ.รมน. หั่น งบประมาณปี 63 สนับสนุนรัฐบาล ตัดงบกิจกรรมมาสร้างอาชีพคนตกงาน

กอ.รมน. หั่น งบประมาณปี63 สนับสนุนรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.โดยมีพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ได้มี การพิจารณาปรับงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง ในทุกจังหวัด และรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง กอ.รมน. โดย กอ.รมน.จังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับการจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจ, การตรวจสอบการผลิตและการกักตุนหน้ากากอนามัย รวมทั้งการตรวจสอบการขายสินค้าเกินราคา

พล.ต.ธนาธิปกล่าวว่า จากการปฏิบัติงานฯดังกล่าว นั้น เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. จึงได้อนุมัติแนวทางให้ปรับแผนงาน/งบประมาณประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย

1.การปรับงบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ กอ.รมน.จังหวัด สามารถใช้งบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาสนับสนุนการแก้ปัญหา การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อสั่งการของทางรัฐบาล ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด สามารถเลือกเป้าหมายตามภัยคุกคามเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมให้กำหนดเป้าหมายแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ตามโครงการกำกับติดตามฯ ซึ่งรวมถึงงานการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

พล.ต.ธนาธิปกล่าวอีกว่า 2.ให้ กอ.รมน. พิจารณาปรับงบประมาณ/กิจกรรม ของการจัดประชุมฯ/อบรม/สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยให้ปรับเป็นงบประมาณ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเลิกจ้างงาน ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้

โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้มีการสำรวจบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และได้ดำเนินการสำรวจ บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มาปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน และได้รับการร้องขอให้ช่วยงานด้านสาธารณสุขได้ทันที อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้10 วันหลังเคอร์ฟิวผู้ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังสูง กทม.แชมป์ สงกรานต์วันแรก ผิด1,553 คน
บทความถัดไป‘ไมค์ ภัทรเดช’ ยกครอบครัวช่วยแพคถุงยังชีพ เตรียมแจกที่ชุมชนคลองเตยพฤหัสนี้