“ประวิตร” สั่งเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วปท.

แฟ้มภาพ

“ประวิตร” สั่งเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วปท.

 

เมื่อวันมี่ 21 เมษายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการช่วยเหลือ ประชาชน โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหา   ขาดแคลนน้ำ และโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บน้ำฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเร่งดำเนินมาตรการตามแผนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก (EEC) และการเจรจาซื้อน้ำจากบ่อดินของเอกชนให้มีน้ำเพียงพอ และติดตามการเตรียมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนแล้ว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศที่เหลืออยู่ รวมถึงซ่อมแซมอาคารควบคุม สถานีอุทกวิทยา ให้พร้อมใช้งาน และกำจัดผักตบชวา ไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดจัดประชุมหน่วยงานขึ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ เพื่อกำหนดแผนงานการกำจัดผักตบชวาไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon