‘เครือข่ายภาคีผู้นำนิสิตนักศึกษา 11 สถาบัน’ แถลงจุดยืนร่าง รธน. เรียกร้องให้รับฟังความเห็นต่าง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น.ส.อัสมา หลีเยาว์ นายกองค์การนิสิตนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภาคีผู้นำนิสิตนักศึกษา 11 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงการณ์ถึง เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และบทบาทนิสิตนักศึกษาในปัจจุบัน

น.ส.อัสมา แถลงว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 สิงหาคม 59 ซึ่งรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทำให้การวางมาตรการต่างๆ ล้วนมีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ทางผู้นำนิสิตนักศึกษาได้มีความห่วงใยในการลงประชามติ 3 ประการ คือ

1. ความเข้าใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ที่ขาดความน่าสนใจ และเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ยากต่อความเข้าใจของประชาชน ทำให้การตัดสินใจลงประชาประชามติไม่ได้มาจากความเข้าใจของประชาชนอย่างแท้จริง

2. ความชัดเจนในการดำเนินงานภายหลังผลการลงประชามติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้มีการอธิบายว่าหากประชามติผ่านก็จะเกิดการปฏิรูป แต่ไม่ได้ให้ความชัดเจนว่า ในส่วนของ กรธ. รวมถึงรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรถ้าประชามติไม่ผ่าน ซึ่งเป็นการให้น้ำหนักไปในทิศทางเดียว เปรียบเหมือนการโน้มน้าวให้ประชาชนเลือกในสิ่งที่ กรธ. ต้องการ

Advertisement

3. เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน โดยที่ผ่านมามีความพยายามปิดกั้นการแสดงออกในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้ง โดยการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงข้างเดียว ถือเป็นการลิดรอนสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญไทย

“ภาคีฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นแลข้อห่วงใยนี้จะได้รับการรับฟังและนำไปปรับปรุงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ไม่เห็นด้วยต่อการจำกัดการแสดงออกของคนที่เห็นต่าง ต้องการให้ กรธ. และรัฐบาลรับฟังความเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” น.ส.อัสมา กล่าวและว่า ที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาไม่มีบทบาททางการเมือง เพราะผู้ใหญ่ไม่เปิดพื้นที่ให้ รวมถึงถูกสกัดกั้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งความเป็นจริงพวกเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image