‘นพดล’ ไม่เห็นด้วยที่มา ส.ว.-คำถามพ่วง ประชามติ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวถึงเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารควรจะมาจากตัวแทนที่ประชาชนเลือก ตนจึงขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของ ส.ว. ที่มาจากการเลือกกันเอง หรือในวาระเริ่มแรกที่ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอำนาจคัดเลือก

เนื่องจากประชาชนควรเป็นผู้เลือก ส.ว.โดยตรง เฉกเช่นที่เคยมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เลือกตั้งประมาณครึ่งหนึ่ง นอกจากนั้นตนเห็นว่า ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่ควรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตนจึงไม่เห็นชอบแนวคิดในคำถามพ่วงที่ในระหว่าง 5 ปีแรกให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรี เนื่องจากส.ว.ในวาระเริ่มแรกมาจากการคัดเลือกของคสช. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image