‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ กก.นโยบายประมง ถกข้อเสนอประมงพื้นบ้าน ช่วยเหลือเจอพิษโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในประเด็น การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำและใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2563-2564 ความก้าวหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดประเทศไทยและ การแก้ไขบรรเทาผลกระทบตามข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับชาวประมงในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อคงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และการบังคับใช้กฎหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและเป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบในการป้องกันการทำลายสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งเสริม พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการการประมงภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งขึ้น ดำเนินการจัดประชุมและรายงานความก้าวหน้าในการประชุม และให้ฝ่ายเลขาจัดทำรายละเอียด เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon