‘ราชกิจจาฯ’ เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 30 เมษายน เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 12)

ดังนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image