ราชกิจจาฯเผยคำสั่งนายกฯ ผ่อนปรนกิจกรรม-ธุรกิจ 3 พ.ค. ขายเหล้าได้-ซื้อไปกินที่บ้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ผ่อนปรนกิจกรรม-สถานประกอบการ 3 พ.ค.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับกิจกรรมที่ผ่อนคลาย รวมถึงการให้จำหน่ายสุรา แต่ห้ามนั่งดื่มในร้าน ต้องซื้อกลับไปบ้าน แต่การผ่อนคลายเรื่องนี้ จะมีผลเมื่อผู้ว่าฯกทม.และ ผวจ.แต่ละจังหวัดมีคำสั่ง มายกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในการผ่อนปรน มีเนื้อหาดังนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image