‘องอาจ’ ชี้ 3 ปัจจัย กำหนดสถานการณ์ คลายล็อกโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความวิตกกังวลเมื่อคลายล็อกแล้ว อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 รุนแรงกว่าเดิมว่า เมื่อคลายล็อกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนดออกมาแล้ว โอกาสที่โควิด-19 อาจจะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นรอบ 2 หรือรักษาระดับสถานการณ์ให้คงที่หรืออาจลดลงตามลำดับก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้น การที่สถานการณ์โควิด-19 จะเดินหน้าไปอย่างไรขึ้น อยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมของภาครัฐต้องรอบคอบ รอบด้าน มาตรการ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ออกมาต้องชัดเจน ปฏิบัติได้หรือไม่ได้ ภาครัฐอาจต้องเข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ พยายามปิดช่องว่างช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย โดยภาครัฐต้องเข้าไปสอดส่อง ดูแล กวดขันให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพราะถ้าย่อหย่อนไม่เอาจริงเอาจังกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจ ทำให้มาตรการต่างๆ สัมฤทธิ์ผล

นายองอาจกล่าวว่า 2.กิจการที่จะเปิดดำเนินการหลังคลายล็อก ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจัง คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับส่วนรวม เจ้าของกิจการต่างๆ ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงวิถีธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3.ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท และมาตรการผ่อนปรน 6 ประเภทกิจการและกิจกรรมอย่างจริงจัง ขณะที่มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ ทำงานที่บ้านเพื่อลดความแออัดในที่สาธารณะนอกบ้าน ยังเป็นความจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

“เชื่อมั่นว่าถ้าทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ เจ้าของกิจการ และประชาชนมีสำนึกร่วมกันปฏิบัติภาระหน้าที่ ตามกฎ กติกามารยาทของการอยู่ร่วมกันในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างจริงจัง จะช่วยทำให้เรานำพาประเทศไทยให้รอดพ้นภัยโควิด-19 สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอน” นายองอาจกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สสส.-สธ.ลุยใช้กลไก ‘อสต.’ ให้ความรู้ต่างด้าว เผย ‘สมุทรสาคร’ ไม่พบแรงงานข้ามชาติติด ‘โควิด-19’
บทความถัดไปนครพนมยึดประกาศส่วนกลาง ‘ยกเลิก’ คำสั่งห้ามจำหน่ายสุราแล้ว