ครม.เคาะเกณฑ์ใหม่ ศิลปินแห่งชาติ ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสีย หากพบ เลิกยกย่องได้

ครม. เห็นชอบ เกณฑ์คัดศิลปินแห่งชาติ เลิกยกย่องเชิดชู ประพฤติเสื่อมเสีย-ต้องโทษจำคุก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ ต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และกำหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เมื่อปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทรหด3แม่ลูก มีเงินติดตัว 250บาท ขี่ซาเล้งข้ามปท.จากชลบุรี กลับแม่สาย อสม.ดูแล กัก 14 วัน
บทความถัดไปบสย.เตรียมวงเงินใหม่ 2 แสนล. ค้ำประกันเอสเอ็มอีสู้โควิด-19