ครม.ตั้ง “เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน” คุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ครม.ตั้ง “เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน” คุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้ 1.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ 2.นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 3. น.ส.สายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายประยงค์ ดอกลำใย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6.นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon