‘สุเทพ’ชี้ รธน.ป้องกันคนทำลายพุทธศาสนา คุ้มครองศาสนาอื่น ตรงใจธรรมชาติคนไทย

“เทพเทือก” เฟซบุ๊กไลฟ์ ชมร่างรธน. มีบทบัญญัติคุ้มครอง-ส่งเสริมพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูประเทศ กล่าวผ่าน “เฟซบุ๊กไลฟ์” ตอนหนึ่งว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งต้องขอชื่นชม กรธ.เพราะเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยเฉพาะในมาตรา 67 ที่มีกำหนดให้รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงใจธรรมชาติของคนไทย มีการเปิดกว้างเผื่อแผ่ทุกศาสนา อีกทั้งยังกำหนดให้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยรัฐพึงส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทด้วย ดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกร้องอีกแล้วว่า ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีบทบัญญัตินี้อยู่แล้ว

“สิ่งที่ผมถูกใจมากคือให้รัฐสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงมาก เพราะไปเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาสอน แต่วันนี้อุ่นใจ เพราะร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เลยว่าต้องมีมาตรการและกลไกป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และไม่เคยมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับไหน สิ่งเหล่านี้มีคุณค่า มีความหมาย ผมจึงชอบมากและจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้” นายสุเทพกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image