กกต.เคาะ 20 มิ.ย.จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการกันโควิด

แฟ้มภาพ
กกต.เคาะ 20 มิ.ย.จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง พร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มป้องกันการติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศกำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง และ กำหนดเปิดรับสมัครใน วันที่ 22- 26 พฤษภาคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด

ในการนี้ สำนักงานขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

และ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 68 (2 )ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งส.ส. สำนักงานฯได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพรก.ฉุกเฉินฯ และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับ การกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบช.น.เผยเก็บหลักฐาน เลเซอร์ “#ตามหาความจริง”แล้ว เปิดผู้เสียหายเข้าแจ้งความได้
บทความถัดไปไปรษณีย์ โคกกะเทียม ร่วมกับกองพันบริการฯ จัดโครงการ กล่องปันสุข ส่งกลับภูมิลำเนา