คนตามข่าว : อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ไขก๊อกคณบดี-รับผิดชอบทีแคส

คนตามข่าว : อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ไขก๊อกคณบดี-รับผิดชอบทีแคส

คนตามข่าว : อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ไขก๊อกคณบดี-รับผิดชอบทีแคส

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

ยื่นหนังสือลาออก แสดงสปิริตรับผิดชอบ ดึงคะแนนทีแคสรอบ 3 ผิดพลาด

ในการประกาศผล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่คณะวารสารศาสตร์ มธ. ตรวจพบมีการดึงคะแนนแบบทดสอบทางวิชาการ/วิชาชีพ PAT 7 คะแนนด้านภาษาต่างประเทศ 7 วิชา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี ผิดพลาด โดยระบบดึงเฉพาะคะแนนภาษาเกาหลี ทำให้ผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ควรผ่านการคัดเลือก ไม่ได้รับสิทธิเข้าเรียน และ มธ.เยียวยาโดยให้สิทธิกับผู้สมัครทุกรายที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนของผู้สมัครคนสุดท้ายที่ได้รับสิทธิการเข้าศึกษาต่อในคณะวารสารศาสตร์ แต่ส่งผลให้ต้องรับนักศึกษาเกินกว่าที่กำหนด ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา

ผศ.ดร.อัฉจรา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มธ.

Master of Science of Public Relations University of Southern Mississippi, USA.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มธ.

อาจารย์ประจำคณะวารสารฯ มธ. กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร

2543-2544 รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, 2551-2554 คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะวารสารฯ, 2551-ปัจจุบัน กรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษของคณะ

2552-2554 กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนหน่วยงาน คณะวารสารฯ

2554-ปัจจุบัน กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป มกราคม-สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์ฯ 2553-สิงหาคม 2555 หัวหน้ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ 2555-2560 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ล่าสุด ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ มีผล 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ระบุ ได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ไม่สามารถบริหารจัดการภายในคณะได้ จึงขอถอยเปิดทางมหาวิทยาลัยหาคนใหม่เข้ามาดูแลต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดขั้นตอนกฎหมายล้มละลายการยื่นฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ในศาลไทย- อเมริกา
บทความถัดไปแจ้งข้อหา 6 เมสเซ็นเจอร์ตื้บพวกกันเองปมแย่งที่จอดรับออเดอร์ ตร.เรียกไกล่เกลี่ยจบด้วยดี