กกต.สั่ง เลือกตั้งซ่อมลำปาง ทุกคนต้องใส่หน้ากากฯ อุณหภูมิเกิน ถูกแยกที่กาบัตร

กกต. ผนึก สธ.วางมาตรการเข้มโควิด-19 รับเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง ย้ำ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง –กปน ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา เชื่อสร้างความมั่นใจให้ปชช.ออกมาใช้สิทธิ เสนอผ่อนปรน วันหย่อนบัตร จนท.อยู่เกินเคอร์ฟิวได้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรวจดูการจัดหน่วยเลือกตั้งจำลอง และการนับคะแนนจำลอง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะให้ กกต.จังหวัดลำปาง ใช้เป็นรูปแบบในการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการจัดหน่วยจะ เน้นการเว้นระยะห่างในแต่ละจุดภายในหน่วยประมาณ 2 เมตร ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะต้องสวมกากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield และถุงมือยาง ตลอดเวลาของการปฎิบัติหน้าที่ ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมาใช้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรอที่จุดพักคอย ที่จะมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยในจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาเป็นผู้ตรวจ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 จะถูกแยก ให้ไปใช้สิทธิ์ยังหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ใกล้เคียง

ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ จะเข้าไปยังจุดตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะนอกจากจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบแล้ว จะต้องเปิดหน้ากากเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้ง และเข้าคูหาใช้สิทธิ โดยจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ในทุกขั้นตอน ขณะที่กรรมการประจำหน่วยก็จะต้องทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ ทุก 15 นาที ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพราะในจุดนี้ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องสัมผัสใบหน้าในระหว่างการเปิดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเซ็นต์ชื่อ รวมทั้งหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ต้องล้างมือก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง โดยทุก 1 ชั่วโมงเดี๋ยวนะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และทำความสะอาดคูหาลงคะแนน หลังผู้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 4-5 คน ต้องทำความสะอาดทันที

ส่วนผู้ใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ คือ มีอุณหภูมิในร่างกายเกิน 37.5 เมื่อจะใช้สิทธิ์ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิ์คนดังกล่าวต้องไปสัมผัสกรรมการคนอื่นๆ และเมื่อใช้สิทธิ์เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะเร่งทำความสะอาดอุปกรณ์และคูหาทันที เมื่อออกจากคูหาแล้วผู้มีสิทธิ์ที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับตัวเพื่อไปตรวจสอบว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคหรือไม่

ทั้งนี้ มีการประเมินว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนจากเดิม ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 4 นาทีต่อหนึ่งคน อาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิมคือ 6-10 นาที ต่อคน แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละหมู่บ้านทยอยมาใช้สิทธิในเวลาที่มีการขอความร่วมมือ และจากการที่มีการเพิ่มหน่วยลงคะแนนจาก 321 หน่วย เป็น 400 หน่วย ทำให้แต่ละหน่วยมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่เกิน 400 คน เพื่อลดความแออัด ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้การใช้สิทธิ์ไม่เกิดปัญหา

ส่วนการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทางสำนักงานก็ได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมจากที่จัดอบรมที่อำเภอ เปลี่ยนไปอบรมที่ตำบลแทน และกำหนดให้อบรมรุ่นละไม่เกิน 5-7 หน่วย รวมถึงการรับ-ส่งอุปกรณ์ด้วยก็ให้มีการรับที่ตำบล อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งซ่อม จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 40% จากเดิมใช้งบประมาณเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้ง 10-13 ล้านบาท โดยการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้หากจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 สมุทรปราการที่ศาลจะมีคำตัดสินในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

นายอิทธิพร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กกต. ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีการทำแผนในการจัดการเลือกตั้ง ในสถานการณ์โควิด-19 ไว้ และเมื่อต้องการจัดการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง ก็ได้นำแผนมาเพิ่มเติมในรายละเอียด โดยคงหลักการว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด แต่เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสบายใจและปลอดภัย จึงได้มีการขอความร่วมมือ ทางกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้รองอธิบดีเข้ามาช่วยดูแล ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะมีการขยายพื้นที่หน่วย ก็ จะมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากเดิม 321 เป็น 400 หน่วย เพื่อให้เหลือผู้ใช้สิทธิ์ต่อหน่วยไม่เกิน 400 คน เป็นมาตรการเว้นระยะห่าง และขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิ์ทยอยมาใช้สิทธิ์ตามเวลาที่ กกต.ลำปางได้ขอความร่วมมือ โดยผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่มีการจัดเตรียมไว้ ซึ่งในชั้นนี้สิ่งที่กกต. กำหนดเป็นมาตรการที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิดความมั่นใจ และมาใช้สิทธิ์

ทั้งนี้ นายอิทธิพร กล่าวถึงการรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม ว่า ให้จัดพื้นที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ต่อ 5 คน โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้หลังรับสมัครแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงได้ตามปกติโดยยึดตามกฏหมายเลือกตั้ง และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ส่วนการจัดเวทีปราศรัยสามารถทำได้ หากผู้สมัครมีสถานที่และสามารถดำเนินการมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลได้ เช่นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ นอกจากนี้ กกต. ได้มีการประสานขอให้รัฐบาลออกข้อกำหนด เพื่อขยายเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่เขตเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง เพื่อรองรับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจะมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด ที่จะต้องทำงานเกินกว่าเวลาเคอร์ฟิว

ด้านนพ.อัษฎางค์ กล่าวว่าจากการดูการจำลองหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามาตรการที่ กกต.ทำขึ้นก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยต่อประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เราได้ให้คำแนะนำ ซึ่งก็จะมีการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้เข้าไปสนับสนุนภารกิจของ กกต.ในครั้งนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความปลอดภัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย-ตาย-หาย โควิดไทย-โควิดโลก 21 พ.ค.63
บทความถัดไปพี่สาวกัน โพสต์หลังกระแสรักร้าว มารี อะไรไม่ใช่เรื่องจริง ก็ทำร้ายเราไม่ได้