09.00 INDEX ยืดอายุสถานการณ์ ‘ฉุกเฉิน’ ‘ความมั่นคง’ เหนือ ‘การเมือง’

09.00 INDEX ยืดอายุสถานการณ์ 'ฉุกเฉิน' 'ความมั่นคง' เหนือ 'การเมือง'

09.00 INDEX ยืดอายุสถานการณ์ ‘ฉุกเฉิน’ ‘ความมั่นคง’ เหนือ ‘การเมือง’

แม้ในคำแถลงของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องที่จะยืดอายุการประกาศและบังคับใช้พรก.ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน

ยังจะต้องผ่านอีก 2 ด่าน นั่นก็คือ ด่านที่ประชุมศบค. และด่านที่ประชุมครม.

แต่สังคมก็ “มั่นใจ” เป็นอย่างสูงว่า “ยืด” แน่ๆ

เป็นความมั่นใจเพราะว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติคือตัวแทน อย่างที่เรียกในเส้นทางสายข่าวว่า ประชาคมแห่ง ”ความมั่นคง” ซึ่งก็คือตัวแทนแห่งความเป็นจริงของรัฐบาลปัจจุบัน

นี่คือการส่งสัญญาณอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองเป็นการส่งสัญญาณมาจาก”ความมั่นคง” เป็นการส่งสัญญาณมาจาก “กองทัพ”

อันนำไปสู่การตัดสินใจในทาง “การเมือง” สะท้อนว่าอะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง

ที่เคยเสนอคำขวัญว่า “สุขภาพเหนือเสรีภาพ” นั้นเสมอเป็นเพียงม่านควัน เพราะในทางความเป็นจริงแล้ว “ความมั่นคง” ต่างหากคือปัจจัยชี้ขาดอย่างแท้จริง

แม้ว่าพื้นฐานของการประกาศมาตรการ ”เข้ม” ประสานเข้ากับการประกาศและบังคังใช้สถานการณ์ ”ฉุกเฉิน”

จะอ้างฐานข้อมูลจาก “อาจารย์หมอ” ผู้มากด้วยเกียรติภูมิจาก “ราชวิทยาลัย” พร้อมกับตัวเลขเขย่าขวัญจำนวนแสนจำนวนล้านที่อาจจะคุมไม่อยู่

แต่ในทางเป็นจริง บรรดาตัวเลขเหล่านั้นก็สนองเป้าหมายในด้าน ”ความมั่นคง” อย่างครบถ้วน

เพราะในที่สุดแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จก็ถูกโยกออกมาจาก ”รัฐมนตรี” มาอยู่ในกำมือของ “นายกรัฐมนตรี” บนรากฐานแห่งการบังคับบัญชาและสั่งการผ่าน ”ปลัดกระทรวง”

สะท้อนให้เห็นโครงสร้างแห่งความเป็น “รัฐราชการรวมศูนย์” อย่างครบเครื่องและเต็มเปี่ยม

รวมศูนย์ไปในนามแห่ง “ความมั่นคง” เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด

หากในที่สุดแล้ว “ศบค.” ก็ทำตามข้อเสนอของ ”ความมั่นคง” หากในที่สุดแล้ว “ครม.” ก็เห็นชอบไปตามทิศทางและความต้องการของ “ความมั่นคง”

ก็เด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมว่า แก่นแกนอันเป็นหัวใจหลักของระบอบบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นอยู่คืออะไร

ย่อมเป็นเงาสะท้อนแห่ง ”รัฐราชการรวมศูนย์”

นี่จึงเป็น “เดิมพัน” ครั้งสำคัญ เป็น “สันปันน้ำ” และเป็น ”หิน ลองทอง” เพื่อการพิสูจน์ทราบทางการเมือง ทางการปกครองให้เห็นความเป็นจริงที่จริงแท้อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์เกรียนเขียนบอล : กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง
บทความถัดไปเครือข่าย”โค้ชดิจิทัลชุมชน” เพื่อสร้างทักษะดิจิทัลพื้นฐานให้ทุกคน