6 ปีรัฐประหาร ‘เครือข่าย นศ.’ ชูป้ายหน้าทำเนียบ จี้แก้ รธน. เลือกตั้ง ‘ส.ส.ร.’

6 ปีรัฐประหาร ‘เครือข่าย นศ.’ ชูป้ายหน้าทำเนียบ จี้แก้ รธน. เลือกตั้ง ‘ส.ส.ร.’

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ตัวแทนเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.) นำป้ายผ้ามีข้อความ ‘2,191 วัน กับเผด็จการ’ ชูบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันครบรอบ 6 ปีรัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 พร้อมนำเสนอข้อเรียกร้องร่วมกับ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) เนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1. ตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นของหรือไม่สมเหตุสมผลของกองทัพ ผ่านช่องทางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2564 ในรัฐสภา โดยเฉพาะงบประมาณซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำเงินไปใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

2. ยุติบทบาทวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกโดย คสช.

3.ให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเปิดช่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีที่มาจากประชาชน รับฟังเสียงของประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon