ข้องใจ สภาพัฒน์ฯ – มหาดไทยจี้ อปท.เร่งเสนอโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้าน

ศรีสุวรรณ ข้องใจ สภาพัฒน์ฯ – มหาดไทยจี้ อปท.ทั่วประเทศเร่งเสนอโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้าน

วันที่ 30 พฤษภาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) 3 ฉบับ กู้เงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส หรือโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 แต่ปรากฏว่าการออกกฎหมายเร่งด่วนเพื่อขอกู้เงินมาใช้จ่ายดังกล่าว ไม่มีแผนงานและรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยสุจริตแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของรัฐบาลกับการดำเนินการดังกล่าว แต่ต้องการใช้สถานการณ์โควิด-19 เป็นข้ออ้างในการกู้เงินมาใช้จ่ายในฟากฝั่งของรัฐบาล โดยมีทีท่าว่าจะไม่ยอมให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแต่อย่างใด ถือเป็นข้อพิรุธ อาจทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่โปร่งใสหรือมีธรรมาภิบาลตามที่โฆษณากล่าวอ้าง

“ ล่าสุดสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสั่งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง อบจ. อบต.เทศบาลเร่งจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเร็ว ต้องแนบเอกสารประกอบทั้งแบบฟอร์มแผนงาน แบบฟอร์มข้อเสนอ ประมาณการงบประมาณหรือ ปร.4 – ปร.5 แบบแปลน ผังบริเวณสถานที่ดำเนินงาน สำเนาแผนจังหวัด สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินงานโครงการ และเอกสารสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ เอกสารทั้งหมดต้องจัดทำ 2 ชุด และสแกนเป็นไฟล์ PDF 1 โครงการต่อ 1 ไฟล์ เพื่อส่งให้จังหวัดภายใน 29 พฤษภาคม นี้ เพื่อรวมรวมส่งให้สภาพัฒน์ฯภายในวันที่ 5 มิถุนายน และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 10 มิถุนายน “ นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การสั่งการมีความเร่งรีบทำให้ อปท.หลายแห่ง มีความอึดอัด เพราะโครงการต่างๆ ต้องมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ถ้าไม่มีก็ต้องเขียนเพิ่มเติม และ ต้องให้สภาของท้องถิ่นเห็นชอบ หากสภาท้องถิ่นเห็นชอบแล้วต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วันตามกฎหมาย หากทำผิดขั้นตอนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบเอาผิด ปัญหานี้เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐมนตรีมหาดไทย และ นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบแทน อปท.ได้หรือไม่ ที่สำคัญยังไม่มีการวางระบบตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวแบบมีส่วนร่วม แล้วประชาชนจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าโครงการนี้ จะไม่มีไอ้โม่งเข้ามาทำการหักหัวคิวโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว ( State Quarantine) เหมือนที่เป็นข่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เหยี่ยวถลาลม : จุดอ่อน
บทความถัดไปหมอบุ๋ม เผยป่วยโควิด-19 ในประเทศเท่ากับศูนย์ราย ขอให้ “ยกการ์ด” สูงเข้าไว้