อุตตม ยันโอนงบใช้แก้ปัญหาโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โยน บิ๊กตู่ ตัดสินปรับ ครม.

อุตตม ยันโอนงบใช้แก้ปัญหาโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โยน บิ๊กตู่ ตัดสินปรับ ครม.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 2563 ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ว่า ภาพรวมเป็นไปได้ด้วยดี กรรมาธิการฯ มีการซักถามในหลายประเด็นพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะทำให้การพิจารณาเกิดความกระจ่างและโปร่งใสและมั่นใจว่างบประมาณจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงๆ และการโอนงบประมาณก็เป็นไปตามหลักการ ซึ่งการนำงบประมาณไปใช้โครงการต่างๆนั้น ก็ให้แต่ละหน่วยงานมานำเสนอ และได้ซักถามถึงที่มาที่ไปของโครงการ

เมื่อถามถึงงบที่โอนเข้ามาทางสภาพัฒน์จะเป็นผู้จัดทำแผนและจะนำงบไปทำส่วนใดบ้าง นายอุตตม กล่าวว่า งบที่โอนเข้ามาพ.ร.บ.ฉบับนี้จะไปอยู่ในกลางในหมวดว่าด้วยสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน คือเรื่องการแก้ปัญหาโควิด และช่วยเหลือภัยแล้ง ส่วนการใช้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความจำเป็น ส่วนที่มีการระบุว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาทจะลงไปไม่ถึงรายเล็ก โดยมีการพูดถึงโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆและโครงการที่เกิดใหม่นั้น ต้องแยกแยะ การโอนงบประมาณตามพ.ร.บ. นี้ 8.8 หมื่นล้านบาท เป็นเรื่องหนึ่ง

ส่วนงบ 4 แสนล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาโควิด แต่ในส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เน้นการสร้างความเข้มแข็งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่คือระดับชุมชนและฐานราก ซึ่งรัฐบาลได้มีการวางแนวทางและมีเป้าหมายชัดเจน ดังนั้น ตนเชื่อว่างบดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง แต่ตรงนี้เราต้องการโครงการที่เห็นผลเร็ว แต่ถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องเป็นระดับฐานราก เช่น แหล่งน้ำระดับชุมชน และถ้ามีจะมีการสร้างถนนก็ต้องเป็นระดับชุมชนที่ยึดโยงกับกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นในลักษณะนี้ ดังนั้นการกลั่นกรองโครงการต้องอยู่ในระดับพื้นที่ส่งมายังกระทรวงและไปสภาพัฒน์ด้วยวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบดังกล่าว

เมื่อถามว่า ในแง่ความต่อเนื่องของการทำงาน การทำงาน ท่ามกลางกระแสข่าวปรับครม.จะกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้หรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องต่างๆ มีแนวทางเดินหน้าที่ชัดเจน เชื่อว่านายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็จะดูแลให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางนั้น เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นจะไม่กระทบสิ่งที่ทำไว้แล้วหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า ตนเชื่ออย่างนั้น ถ้าทุกคนเราเข้าใจตรงกันว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องมาช่วยกันทำเพื่อประเทศ โควิดเรามาได้ไกลพอสมควร แต่เรายังไม่พ้นเสียทีเดียว เศรษฐกิจยังต้องช่วยกันดูแล และถ้าตราบใดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ตนคิดว่าจะเดินได้โดยไม่สะดุด

เมื่อถามว่า ส่วนตัวยังเชื่อว่า จะยังได้ทำงานด้านนี้ต่อไปหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะมาคิดตอนนี้ เป็นเรื่องของทางการเมืองไป นายกฯก็เป็นผู้ดูแลในเรื่องของฝ่ายรัฐบาล วันนี้เราเอาเรื่องตรงนี้ให้เดินหน้าก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon