เทพไทเรียกร้อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ 2

เทพไทเรียกร้อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2 ตามนโนบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคายางแผ่น กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง กก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน จำนวนพื้นที่รายละไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 15 พ.ค.2563 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีด 18 ล้านไร่ เงินชดเชยส่วนต่างจะจ่ายเป็น 5 งวด หรือจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีดยาง 40% โดยตรงนั้น สร้างความพึงพอใจให้พี่น้องชาวสวนยางพาราได้ระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราในเบื้องต้น

นายเทพไทกล่าวต่อว่า หลังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 จะเริ่มต่อในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 จึงอยากให้รัฐบาลได้นำมติ กนย. เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม.โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้มีความสบายใจ และความมั่นใจว่าชาวสวนยางพาราทุกคนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon