“ศรีสุวรรณ” ยก 3 เงื่อนไข ขอนายกฯ เปิดทาง “วัฒนา อัศวเหม” กลับมาสู้คดี

“ศรีสุวรรณ” ยก 3 เงื่อนไข ขอนายกฯ เปิดทาง “วัฒนา อัศวเหม” กลับมาสู้คดี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามทวงถามหนังสือที่นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยนำส่งเพื่อขอโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายสมานสามัคคีของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2559 และขอให้สั่งการไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณารับคำร้องขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เนื่องจากนายวัฒนายืนยันว่ามีหลักฐานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขที่สามารถขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีได้

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จ.สมุทรปราการ กว่า 1,000 คน และครอบครัวอัศวเหม ได้มอบฉันทะให้สมาคมฯ มาดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เปิดโอกาสให้จำเลยสามารถอุทธรณ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้ เพื่อที่นายวัฒนาจะได้กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างสุจริตใจได้

“หากเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) พยานบุคคลซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษา ถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง (2) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (1) ซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ (3) มีพยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและสำคัญแก่คดีซึ่งถ้าได้นำมาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงว่าบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นไม่ได้กระทำความผิด” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ นายศรีสุวรณ กล่าวว่า นายวัฒนาเคยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ปี 2559 ทำให้ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่จะยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2560 ประกอบ พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2526 อีกทั้งมีพยานหลักฐานใหม่มากมายที่จะขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีใหม่ได้ อาทิ กรณีถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบังคับให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองด่าน ประชุมให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต (ป.ป.ช.) มีมติและมีหนังสือยืนยันแล้วว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

“ดังนั้น จึงชอบด้วยเหตุผลและเข้าเงื่อนไขทางกฎหมาย ที่นายวัฒนาจะขอใช้สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง สมาคมฯ จึงนำความมาร้องต่อนายกฯ เพื่อขอให้สั่งการไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเปิดทางให้ความเป็นธรรมต่อนายวัฒนาต่อไป” นายศรีสุวรรณ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้งง! กลับบ้านมา เจอรถใครไม่รู้ เข้าไปจอดในบ้าน แถมล็อกกุญแจรั้วเรียบร้อย
บทความถัดไป7 ความพิเศษ ‘สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต’ เดสติเนชั่นแห่งใหม่ สวรรค์ ‘นักช้อป’