เทียบคำสั่ง พาณิชย์-คมนาคม แบ่งงาน ไม่ต่างกัน อำนาจอยู่ที่ว่าการ

จากกรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม ลงนามออกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีการระบุว่า 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม ถูกยึดอำนาจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกโซเชียล
.
นายศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด และยังทำงานกันตามปกติ โดยคำสั่งแบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามคำสั่งที่ 429/2563 นั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งเดิม โดยสาเหตุที่ต้องออกคำสั่งใหม่นั้น เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 นั้น ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า คำสั่งที่ออกมานั้น ไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกกระทรวง ที่ได้เขียนคำสั่งในแบบเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า คำสั่งแบ่งงานของกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ที่ 444/2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในรายละเอียดของคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว พบว่า ข้อ 3 ของคำสั่งฯ มีใจความว่า

“ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องนโยบาย เรื่องที่กำหนด เรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา และเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบโดยเร็ว”

ส่วนการแบ่งงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662/2562 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ก็พบว่ามีถ้อยคำในลักษณะเดียวกัน เช่นข้อ 1.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชกรหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐนตรีหรือคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการดังนี้…..

และในข้อ 1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์) มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชกรหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐนตรีหรือคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการดังนี้…..
.

ในส่วนของคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เรื่องมอบหมาย

ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า คำสั่งที่ออกมานั้น ไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกกระทรวง ที่ได้เขียนคำสั่งในแบบเดียวกัน

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนบ้านแหลม จันทบุรี
บทความถัดไป‘เนติวิทย์’ ขายคุกกี้ ‘หมุดคณะราษฎร’ ลดจาก 24.75 บาท เหลือ 20 แป๊บเดียวเกลี้ยง