‘บิ๊กตู่’ นำถกครม. ‘ชฎาทิพ’ ชวนร่วมโครงการ ‘สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย’ ฟื้นศก.สู้วิกฤตโควิด-19

‘บิ๊กตู่’ นำถกครม. ‘ชฎาทิพ’ ชวนร่วมโครงการ ‘สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย’ ฟื้นเศรษฐกิจไทย พ้นวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยวันเดียวกันนี้บรรดาคณะรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งพล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ และกลุ่ม 4 กุมาร ทั้งนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิรจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ก่อนการประชุมฯ นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย ก่อนที่กรรมการผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” ด้วย
โดยนางชฎาทิพ กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ได้เปิดพื้นที่ในทุกศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่มบุคคลพิเศษผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ หรือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาวางจำหน่าย พร้อมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาพันธมิตรจากสถาบันการเงินต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการค้าผ่านการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่สร้างโอกาสสร้างรายได้ และให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตน ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยเป็นอีกหนึ่งเวทีในการผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก วันนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) ที่สร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่าง ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าหรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ชุมชนสังคมและประเทศ และวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาติ ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง

นางชฎาทิพ กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ จึงขอนำรอยยิ้มให้กลับคืนสู่สยามเมืองยิ้ม โดยร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ ด้วยโครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” เปิดพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร โดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่

1.งาน “ตลาดนัดยิ้มสยาม” ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน และ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม สยามพิวรรธน์เปิดพื้นที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน และทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม ‘ตลาดนัดยิ้มสยาม’ ให้พนักงานและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ อาทิ ผู้ประกอบการส่งออกที่ไม่สามารถสินค้าออกต่างประเทศได้ และพนักงานที่ผันตัวมาขายของหลังถูกเลิกจ้าง เป็นต้น ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ พร้อมใช้ช่องทางการตลาดของบริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่

2.งาน “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่@ ยิ้มไปด้วยกัน” ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่@ ยิ้มไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 2 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวไร่ชาวสวนที่ประสบปัญหาในเรื่องการจำหน่ายผลผลิตในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยรวบรวมมหกรรมผลไม้ 5 ภาค และของดีประจำจังหวัดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งตรงจากชาวสวนและแหล่งผลิต ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกร เป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และความสุขให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวและชุมชนต่อไป

3.เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตจาก 77 จังหวัดที่สืบทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นมีโอกาสให้คนจากทั่วทั้งโลกได้รู้จักและสัมผัส ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต้องเปลี่ยนผันอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผลไม้คุณภาพจากสวนดัง และเกษตรกรไทยดีเด่นที่กำลังประสบภาวะผลไม้ล้นตลาด นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พลังแห่งความสามัคคีจะช่วยทำให้ประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง สยามพิวรรธน์ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย นำความสุข และรอยยิ้มให้กลับมาสู่คนไทยทั้งประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon