ปปช.ออกระเบียบให้จนท.-ผู้ทรงคุณวุฒิ-พนง.ไต่สวน ใช้เสื้อเกราะ-รถกันกระสุน

ปปช.ออกระเบียบให้จนท.-ผู้ทรงคุณวุฒิ-พนง.ไต่สวน ใช้เสื้อเกราะ-รถกันกระสุน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด และรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ. 2563 มีใจความสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแล การมี การใช้และการเก็บรักษาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิดและรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งเพื่อใช้คุ้มครองป้องกันสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งานและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ

โดยระเบียบดังกล่าวในหมวด 2 การอนุญาต ข้อ 11 ระบุว่าผู้ขออนุญาตครอบครองและใช้เสื้อเกราะและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน ต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ (1)กรรมการไต่สวนที่เป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (2)หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน (3)พนักงานเจ้าหน้าที่

 

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เตรียมแจ้งข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่น” โชเฟอร์รถตู้ ถีบแม่ค้าลอตเตอรี่ โทษหนักจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบ.
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1เดือน “ไม่มุ่งห้าม-จำกัดทำกิจกรรม”