ราชกิจจาฯ ประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1เดือน “ไม่มุ่งห้าม-จำกัดทำกิจกรรม”

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายพรก.ฉุกเฉิน อีก 1เดือน ไม่มุ่งห้าม-จำกัดการทำกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่3) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 2 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นั้นโดยที่รัฐบาลได้ดำเนินบรรดามาตรการต่างๆอันจำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้การระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามยาและวัคซีนยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยและทดลองประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลก ยังมีความรุนแรงแม้ในประเทศที่ควบคุมการระบาดของโรคได้ดีจนมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราต่ำหรือคงที่เมื่อได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงกลับปรากฏว่ามีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงดังปรากฏข้อเท็จจริงว่าในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายนมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียว

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคกระทั่งองค์การอนามัยโลกได้แถลงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและสนับสนุนให้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมิให้นำไปสู่การระบาดระลอกใหม่จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง

แต่การขยายระยะเวลาในคราวนี้มิได้มุ่งที่จะห้ามหรือจำกัดการดำเนินกิจกรรมหรือกิจการใดๆ แต่มุ่งประโยชน์เพื่อการบูรณาการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนอกเหนือไปจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558

เพื่อให้การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในห้วงเวลาที่ประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ด้วยการให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ สามารถเปิดดำเนินการได้มากขึ้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อสถานการณ์มุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปปช.ออกระเบียบให้จนท.-ผู้ทรงคุณวุฒิ-พนง.ไต่สวน ใช้เสื้อเกราะ-รถกันกระสุน
บทความถัดไปเย้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉิน! ลอบเปิด 2 บ่อนใหญ่ในภูเก็ต ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ รวบกว่า 87 คน เงินหมุนเวียนหลายล.