‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากโควิด19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กัญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พื้นที่ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของวัดพระพุทธฉาย ได้มีการจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และจัดทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โอกาสนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาการช่วยเหลือกันเมื่อยามมีทุกข์และชื่นชมคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าว จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เจิมพระพุทธรูป4 ปางประจำซุ้มมณฑปพระพุทธบาท พราราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายคณะกรรมการวัดและผู้อุปภัมภ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มอบไม้ยืนต้นแด่เจ้าคณะอำเภอ 13 อำเภอ และมอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านละ 1 คน ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายหน้ากากอนามัย เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องดื่ม แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ต่อไป


นายเทวัญ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นตามตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นโครงการที่ดีมากที่วัดและชาวบ้านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการปลูกพืชผักสวนครัวแบ่งปันกันเอง ชาวบ้านช่วยกันดูแล


จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และหว่านข้าวลงแปลงนาโยนสาธิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image