ตัวแทนเยาวชนจะนะ ยื่นนายกฯหนุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ ยัน ไม่กระทบวิถีชีวิต-สิ่งแวดล้อม

ตัวแทนเยาวชน อ.จะนะ ยื่นนายกฯ หนุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ ยัน ไม่กระทบ วิถีชีวิต-สิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อุบลวรรณ สอโส๊ะ เยาวชน ตำบลนาทับ พร้อมประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนาขอสนับสนุนให้มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่จะมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวทั้งราษฎรในพื้นที่มีความเห็นควรสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างความเจริญให้กับพื้นที่ อยากให้มีโครงการเมืองต้นแบบเกิดขึ้น เพราะเยาวชนในชุมชนตกงานจำนวนมากไม่มีทางเลือกในการหางานทำ อาชีพของคนในชุมชนจะมีแต่การออกทะเลหาปลาทำการเกษตรกรรม อยากให้มีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาทำให้ชุมชนดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษาและโอกาสความก้าวหน้าในการมีงานทำความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น อยากให้ธรรมชาติเติบโตไปพร้อมพร้อมกับอุตสากรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน

ยืนยันว่า การก่อสร้างนิคมอุตสากรรมดังกล่าวไม่กระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพื่อต้องการให้สร้างนวัตกรรมใหม่ใหม่รวมทั้งความเจริญที่ดีกว่าปกติ จึงขอยื่นจดหมายเปิดผนึกนี้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สนับสนุน และพิจารณาโครงการเมืองต้นแบบจะนะ เพื่อประโยชน์ทั้งด้านความเป็นอยู่ การเงิน การศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และขอให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรี และครม.ในรัฐบาล ทั้งนี้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon