‘นิพนธ์’ บุก ‘เมืองมะขามหวาน’ แก้ไขปัญหาที่ดิน

‘นิพนธ์’ บุก ‘เมืองมะขามหวาน’ แก้ไขปัญหาที่ดิน

‘นิพนธ์’ บุก ‘เมืองมะขามหวาน’ แก้ไขปัญหาที่ดิน กำชับ ผู้ว่าฯ-ส่วนราชการ เร่งรัด บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทยพร้อมคณะ อาทิ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายอรัญ วงศ์อนันต์ คณะที่ปรึกษารมช.มท. นายธนิตพล ไชยนันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ติดตาม และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาครั้งนี้มี 4 กรณี คือ 1. การสร้างโรงงานยางแอสฟัลท์ติก (ยางมะตอย)ในพื้นที่ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ ที่ชาวบ้านในพื้นที่และสภาเทศบาล ร่วมทำประชาคมคัดค้าน แต่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดกลับอนุญาตให้ก่อสร้าง โดยไม่ฟังเสียงชาวบ้าน 2. กรณีเจ้าของรีสอร์ทและชาวบ้านในเขตอำเภอเขาค้อ รวม 135 ราย ถูกดำเนินคดี จากจำนวน 1,000 กว่าราย ที่ทางจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม 135 ราย และการทำตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก 3.กรณีปัญหาการครอบครองที่ดินทำกินของชาวบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า หล่มสักและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 4.กรณีการจัดหาพืชปลูกทดแทนการปลูกใบยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนแล้ว ในกรณีของการถือครองที่ดินของชาวบ้านมีรายละเอียดแต่ละพื้นที่ต่างกัน คือ 1.การแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านขี้นาค ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า 2.กรณีขอให้มีการตรวจสอบพิกัดตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ ตำบลบ้านโคกตาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ชาวบ้านรวม 26 ราย ถูกดำเนินคดี มีบางรายคดีถึงที่สุดแล้ว แต่บางรายอยู่ในชั้นฎีกา ซึ่งในระหว่างถูกดำเนินคดีชาวบ้านไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่า ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ แต่ต่อมามีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารว่า ชาวบ้านไม่ได้อยู่ในที่ดินแปลงที่ถูกดำเนินคดี 3.การแก้ไขปัญหาที่ดินในตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. และ 4.การออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 และ ส.ค.1 จำนวน 170 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหา และให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักกฎหมาย”

“ นอกจากการติดตามแก้ไขปัญหาข้างต้นให้ชาวบ้านในพื้นที่นี้แล้ว ผมยังได้กำชับถึงผู้ว่าฯ และส่วนราชการในพื้นที่รวมถึง ปภ.จังหวัด ให้เตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลากในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงกรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าให้ทุกภาคส่วนรักษามาตรการคุมเข้ม การคัดกรองบุคคลตามมาตราการของรัฐบาล ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดชื้อโควิด-19 ในประเทศมาตลอด 40 วันแล้ว ยกเว้นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ยังพบการติดเชื้อประปรายแต่ก็อยู่ในที่พักกักตัวของรัฐ ก็ขอให้รักษามาตรการคุมเข้ม การ์ดอย่าตก อย่าประมาทในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับที่ทางจังหวัดและส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ต้องร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และต้องสำรวจเส้นทางการขึ้น- ลงเขา สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ต้องซ่อมบำรุงเส้นทาง ลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยเฉพาะทางขึ้นเขา-ลงเขาในช่วงหน้าฝนต้องแก้ไข และอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.-มิ.ย. 2563 มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งประเทศ รวม 7,400 กว่าราย ดังนั้นในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ จ.เพชรบูรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนด้วย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆให้ วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรัดแก้ไขให้ เช่นเดียวกับทางจังหวัดที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน” นายนิพนธ์ กล่าวและขอบคุณท่านอดีตสส. ยุพราช บัวอินทร์ ที่ได้ประสานงานในพื้นที่มาโดยตลอด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon