“อุตตม” นั่งประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ64 “ธนาธร” ที่ปรึกษา

ตั้งแล้ว 5 ตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ64  รวม 55 คน “อุตตม” นั่งประธาน “ธนาธร” นั่งที่ปรึกษา

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ชั้น 6 ห้องประชุมงบประมาณ รัฐสภา เกียกาย มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นัดแรก โดยมีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย ในฐานะกมธ.ผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมชั่วคราว เพื่อพิจารณาเลือกตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกมธ. ก่อนที่จะมีการพิจารณาแบบลับ ในการเลือกตำแหน่งต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก รองประธานกมธ. จำนวน 21 คน อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกมธ. คนที่ 1 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกมธ. คนที่ 2 นายวราเทพ รัตนากร กมธ.สัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นรองประธานกมธ. คนที่ 3 ขณะที่ ตำแหน่งเลขานุการกมธ. จำนวน 11 คน อาทิ นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นเลขานุการกมธ. คนที่ 1 ส่วนตำแหน่งโฆษกกมธ. มีจำนวน 15 คน อาทิ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นโฆษกกมธ.คนที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกมธ. จำนวน 7 คน โดย 1 ใน 7 ตำแหน่งมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะกมธ.สัดส่วนพรรคก้าวไกล เป็นที่ปรึกษาด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้วางกรอบและแนวทางในการพิจารณางบประมาณปี 2564 โดยให้หน่วยงานเข้ามาชี้แจง โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน 1.กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม 2.กลุ่มภารกิจด้านสังคม อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย 3.กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และ 4.กลุ่มภารกิจด้านบริหาร อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงบกลาง และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณางบทั้ง 4 กลุ่มเสร็จแล้ว จะพิจารณางบของหน่วยงานอิสระของรัฐ เช่น รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ และพิจารณาแผนบูรณาการของแต่ละหน่วยงานจำนวน 14 แผน โดยกมธ.จะประชุมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ โดยใช้เวลา 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเริ่มนัดแรกวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และสุดท้ายวันที่ 11 กันยายน 2563 (อ่านรายละเอียดข้างล่าง)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon