“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ “ระวี รุ่งเรือง” พ้นจากการเป็น ส.ว.

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ “ระวี รุ่งเรือง” พ้นจากการเป็น ส.ว.

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุกเบกษา ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายระวี รุ่งเรือง สมาชิกวิฒิสภา เกี่ยวกับสมาชิกภาพของนายระวี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 (4) หรือไม่ โดยมีรายละเอียดว่า

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ศาลรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยที่8/2563 เรื่องพิจารณาที่ 33/2562 วันที่ 10 เดือนมิถุนายนพุทธศักราช 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง นายระวี รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้อง

เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของนายระ วีรุ่งเรืองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา111 (4) ประกอบมาตรา 108ข. ลักษณะต้องห้าม (1) และมาตรา98 (8) หรือไม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องสรุปได้ดังนี้

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นเรื่องขอให้ผู้ร้องตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของนายระวี รุ่งเรือง ผู้ถูกร้อง ว่า อาจขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา108 ข. ลักษณะต้องห้าม (1) ประกอบมาตรา98 (8) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา111 (4) เนื่องจากในขณะที่ผู้ถูกร้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองระดับ4อําเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรีเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ ผู้ร้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว……

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108ข. ลักษณะต้องห้าม (1) ประกอบมาตรา98 (8) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา111 (4) ตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง เป็นวันที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา269 (4) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา76 วรรคหนึ่งที่บัญญัติให้คําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่านคือวันที่10 มิถุนายน2563

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/051/T_0012.PDF

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กแจ๊ส’ นำทีมคนรักปทุม แจกสเปรย์แอลกอฮอล์-พรมเช็ดเท้าสถานศึกษาย่านรังสิต
บทความถัดไปสาวขับเก๋ง หลบถุงขยะปลิวเข้าหน้ารถ ตกใจหักหลบชนซีอาร์วี พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า