พช.ตรวจผลงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

พช.ตรวจผลงานเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

รางวัลเลิศรัฐ – เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี พช.พร้อมด้วยผู้บริหาร พช. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พช.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยมีคณะผู้ตรวจ คือ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม, นางปานจิต จินดากุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม, นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมนั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทำงาน รวมทั้ง ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จ และยั่งยืน ซึ่ง พช.ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หงส์แดงนครพนม ขึ้นรถชูถ้วยแห่รอบเมือง จุดพลุฉลอง ดีใจไม่หยุด รอมานาน 30 ปี
บทความถัดไปหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ใครมีพยัญชนะ 5 ตัวนี้ในชื่อ จะมีโชค-หมดหนี้ ในเดือน ก.ค.-ส.ค.