สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ

สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ

ภารกิจ รวมไทยสร้างชาติ ที่ประมุขฝ่ายตั้งไว้และเริ่มแจกแจงไปสู่ผู้ก่อการค้าระดับใหญ่ ผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งในวงกว้าง แม้จะเข้าระยะยื่นสายบัวบ่ายใกล้เย็นก็ตาม น่าจะไม่ช้าเกินไป ถ้ารัฐบาลทั้งคณะตามทัน คิดทัน วางกลยุทธ์เหตุล่วงหน้าทัน

การปรองดองด้วยน้ำใสใจจริง ด้วยความจริง ด้วยการไม่เอาชนะคะคานอย่างเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ จะเกิดขึ้นทันทีทันควันจากฝ่ายรัฐบาลก็ได้ เท่านี้ การปรองดองก็เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเสมอหน้า

การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคนป่วยร่าง–เขียน ควรเห็นร่วมกันว่า สังคมไทยก็ไปไม่รอด ถ้ามีรัฐธรรมนูญแบบนี้ ซีกรัฐบาลนำขบวนแก้เสียเอง ชื่อสกุลอาจติดอนุสาวรีย์เอาง่ายๆ

ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการเป็นงาน ต้องมีกำหนดเวลา มีการกำชับตรวจตรา มีเวลาเสร็จ มีเวลาใช้ ไม่ใช่รอชาติหน้า

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอีกหลายจำนวน ต่างปริวิตกตรงกันว่า สงครามโควิด-19 จะมีทัพ 2 เคลื่อนทัพกลับมาอีก การ์ดตกใต้ท้องน้อยเมื่อไร อาการพับเพียบจะล้อเลียนกันทั่วประเทศ ก่อนอิริยาพังพาบจะตามมา ตอนนั้นจะนิ่งนาน ไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น

ยังไม่ตาย ลมหายใจก็ยังพอมี หลายต่อหลายคนเป็นห่วงเรื่องธรรมดา คือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ความจำเป็นพื้นฐานของการมีชีวิต จะปกติหรือไม่ปกติ ข้าว ไข่ น้ำปลา หน้ากากปิดหน้าก็ไม่ควรขาดแคลน ไม่ขึ้นราคาอย่างบ้าระห่ำ น้ำต้องไม่ท่วม ไฟต้องไม่ไหม้ป่า ขยะ สิ่งปฏิกูล รกค้างคาถนนทั่วกรุงเทพฯ ได้อย่างไร บ่อหลาสองข้างทางทั่วประเทศถูกปล้นเป็นโฉนดไปกี่มากน้อย

เหล่านี้ มีอยู่ในหน้าที่ที่ไปอาสาทำการทำงานทั้งนั้น

หน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบ แต่แกล้งทำตกหล่นเป็นส่วนใหญ่

และทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น

ท่านว่า อย่าลืมความสะอาดซึ่งโควิดเบอร์ไหนก็ต้องกลัว

ทั้ง กาย วาจา ใจ นั่นแล

ภารกิจรวมไทยสร้างชาติจะสำเร็จ

ด้วยความประพฤติปฏิบัติง่ายๆ เช่นนั้นเอง

แต่จะประพฤติยากทันที

ถ้าผิดปกติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon