‘พิธา’ ตั้งวงถกว่าที่ผู้สมัครส.ก.ชูธงสู่ ‘นคราภิวัฒน์’ คืนอำนาจให้คนกรุง

‘พิธา’ ตั้งวงถกว่าที่ผู้สมัครส.ก. วางเป้าก้าวสู่ ‘นคราภิวัฒน์’ คืนอำนาจให้คนกรุงเทพฯ

‘พิธา’ ตั้งวงแลกเปลี่ยนกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ฝันเห็น กทม. ก้าวสู่ “นคราภิวัฒน์” นโยบายต้อง “ใหม่ชัดโดน” คืนอำนาจให้คนกรุงเทพ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ทำการพรรคก้าวไกล บางแค พรรคก้าวไกล เปิดรับผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พร้อมพบปะพูดคุย กับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล รวมถึงส.ส.กรุงเทพมหานคร อาทิ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร และ น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน

นายพิธา ร่วมหารือกับสมาชิกและว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ว่า เป้าหมายของพรรคต้องการนำพากรุงเทพมหานคร ไปสู่ความเป็นนคราภิวัฒน์อย่างสมบูรณ์ ที่ต้องอาศัยกลไกทางภูมิศาสตร์ สถาปัตย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รวมถึงการศึกษา และสาธารณสุข พร้อมสะท้อน ให้เห็นถึงแนวคิด มุมมองต่อความเป็นนคราภิวัฒน์ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งประชาธิปไตย ซึ่งต้องไม่เป็นเมืองที่ไม่ใช่ระบบรัฐราชการรวมศูนย์ ขณะเดียวกัน ต้องเป็นเมืองแห่งความหลากหลาย ไม่ว่าจะยากดีมีจน จะต้องได้รับความเท่าเทียมจากการออกแบบเมืองอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและทำมาหากิน ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การเป็นเมืองของทุกคนและเมืองจะต้องถูกพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีให้เกิด การยกระดับไปสู่ เมืองแห่งความเป็น smart City อย่างแท้จริง โดยเชื่อว่านโยบายที่จะตอบสนองคนกรุงเทพฯ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงคือต้องมีความใหม่ชัดโดน

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดเผยว่านโยบาย ที่จะนำไปสู่การพัฒนา กรุงเทพฯ หรือท้องถิ่น ต้องเป็นนโยบาย ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่นโยบายแบบปะพุ ซึ่งทั้งหมดจะเน้นการกระจายอำนาจ กระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น เพราะระบบราชการรวมศูนย์ไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานของประชาชน เช่น การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบเงินกู้ ที่มีแนวโน้มจะถูกนำไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย และไม่เกิดกับประโยชน์ต่อประชาชน

Advertisement

ดังนั้นการดำเนินงาน ที่จะพัฒนาท้องถิ่น จะต้องตอบโจทย์คนในพื้นที่ผ่านการกระจายอำนาจ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งเป็นที่มาของการเปิดรับผู้สมัครสก.ในวันนี้ ซึ่งพรรคก้าวไกลต้องการเห็นบุคคลที่มีศักยภาพ และเข้าใจคนในพื้นที่ เข้าใจปัญหาของพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่ทางการเมือง หรือเป็นลูกหลานนักการเมือง ซึ่งยืนยันว่า บุคคลที่เข้ามา จะต้องไม่มีลักษณะของการตอบแทนพวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยกิจกรรมในช่วงบ่ายให้ผู้ที่สนใจเสนอตัวจะลงเลือกตั้งส.ก. ในนามพรรคก้าวไกลร่วมกันสะท้อนปัญหาในพื้นที่และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์และนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยการจับกลุ่มเพื่อสะท้อนปัญหาเช่นนี้เป็นการคิดยุทธศาสตร์จากคนในพื้นที่เพื่อให้เข้าเป้าและตรงจุดมากที่สุด

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image